logo2
Teklif Al

Neden
RS Assurance

Geleneksel tecrübeyi, yeni teknik ve metodolojiler ile bir araya getirerek RS Otomotiv Grubu şirketlerinin know how transferini, iş birliği yaptığı firmalar ile kazan kazan stratejisi kapsamında en üst noktaya taşımayı hedefleyen RS Assurance , modüler ürün çözümleri ile otomotiv arıza, bakım ve katma değer yaratan ek hizmetler ile ihtiyaca yönelik çözümler sunmaktadır.

Hakkımızda
assurance-header

Arıza Onarımı

Bakım Teminatı

Dolu Hasarı Onarımı

Yıkama Teminatı

Mini Onarım

RS Assurance

ÜRÜNLERİMİZ

Ürünlerimiz

RS Otomotiv Grubu şirketleri hizmet ağı ile yaygın, güvenilir, garantili, memnuniyet oranı yüksek, farklı ve yeni nesil teknolojiler ile birleştirilmiş kurumsal ve bireysel çözümler sunar.

01/

Bakımlı Kasko

Arıza, bakım ve yıkama hizmetlerinin Türkiye’de tescil edilmiş hususi kullanımlı şahıs araçlarına sunulmasından oluşan hizmet paketidir.

02/

Mini Onarım

Otomobillerde oluşan küçük hasarların hızlı ve ekonomik onarımı sağlanır. Bu hizmet, ülke genelinde 67 adet alanında uzman teknisyen ve teçhizata sahip olan RS Servis’ler bünyesinde sunulmaktadır.

03/

Dolu Hasar Onarımı

Dolu yağışı sebebiyle otomobillerde oluşan hasarların, RS Boyasız Onarım’ın yaygın hizmet ağı sayesinde boyasız onarım hizmetidir.

 

 

04/

Boyasız Onarım

Otomobillerin sac ve alüminyum panellerinde oluşan çarpma ve park hasarlarının onarımıdır. Derin çiziklerin, kendi ürünümüz olan dolgu malzemeleri  ile boyanmadan giderilmesini kapsar.

05/

Oto Ekspertiz

Türkiye’de ilk kez RS Oto Ekspertiz tarafından uygulanmaya başlanan, MR Termografik Röntgen Cihazlı Görüntüleme Teknolojisi sayesinde gözle görülemeyen tüm kusurların detaylı olarak raporlanmasıdır.

 
 

AVANTAJLARIMIZ

Keskin rekabet ortamında fiyat odaklı yaklaşım yerine, değer ve fayda yaratan alternatifler sunuyoruz..

Güvenilir ve tek merkezden hızlı, profesyonel ve güvenilir hizmet sunumu,

Yaygın hizmet ağı ile müşteriye yakın çözüm imkanı,

Araç yenileme oranlarının ekonomik şartlar düşmesi ve araç sahiplerinde mevcut araçlarının bakım ve onarım ihtiyacının öneminin artması,

Bakım ve onarım sayesinde olası hasar ve kazaların önlenmesi,

Araç değer kaybının önlenmesi,

Müşteriye yönelik hizmet sunumu ve özel fiyatlandırma fırsatı,

Farklı segmentlere çeşitli değer önermeleri ile faaliyet alanında farklılaşma fırsatı.

İŞ ORTAKLARIMIZ

Bize Ulaşın


  KVKK

  RS Otomotiv Grubu ve grup şirketleri olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

   

  1. Tanımlar

  Kişisel Veri:

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):

  7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

  Veri Sorumlusu:

  Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

  Veri İşleyen:

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

  Kişisel verilerin işlenmesi

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

   

  2. İşlenen Kişisel Veriler

  Kimlik Bilgileriniz:

  Adı soyadı, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, TCKN, vergi kimlik numarası, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı, araç kayıtları, plaka bilgileri;

  İletişim Bilgileriniz:

  Ev adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh;

  Banka Hesap Verileriniz:

  Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası;

  Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler:

  CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, istasyonlara giriş ve çıkış kayıtları;

  Müşteri Takip Bilgileriniz:

  Müşteri numarası, müşteri işlem bilgileri;

  Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz:

  Ses, görüşme ve kamera kayıtları.

   

  3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizi; Hizmet sözleşmelerimizi düzenleyebilmek ve işleme koyabilmek, Sunduğumuz hizmetlere yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, Soru ve taleplerinize yanıt verebilmek, Sunduğumuz hizmetlere yönelik tanıtım, hatırlatma ve bilgilendirmelerimizi yapabilmek, Yeni ürün ve hizmetlerimiz, sunduğumuz özel fırsatlar ve kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirebilmek, Faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan çeşitli duyuru ve bilgilendirmeleri e-postalar, e-bültenler, SMS gönderimleri veya telefon görüşmeleri yoluyla paylaşabilmek, İşbirliği içinde olduğumuz üçüncü parti şirketlerin reklam ve tanıtımlarını gerçekleştirebilmek, Ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek ve meşru menfaatlerimizi koruyabilmek, Bilgi güvenliği süreçleri, eğitim faaliyetleri, muhasebe işlemleri, acil durum yönetimi, mal/hizmet satışı ve satış sonrası hizmet süreçleri, sözleşme süreçleri, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyet çalışmaları, pazarlama analiz çalışmaları, reklam ve kampanya süreçleri, iletişim faaliyetleri vb. süreçleri yürütebilmek ve bu süreçleri iyileştirmeye yönelik bilgi ve önerileri değerlendirebilmek, Resmi makamlardan gelebilecek bilgi taleplerini karşılayabilmek amacıyla, Kanun’da yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, işleyebilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere, Kanun’da ve Aydınlatma Metni’nde yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarabiliriz.

   

  4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Yukarı açıklanan amaçlar ile işlediğimiz kişisel verilerinizi yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerimize, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşları ile özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

   

  RS Otomotiv Grubu Şirketleri: Rs Otomotiv grubu şirketlerine bağlı olarak faaliyet göstermemiz nedeniyle, verileriniz Türkiye’de kurulu bağlı olarak faaliyet gösterdiğimiz Rs Otomotiv grubu şirketleri ile paylaşılabilir ya da onların erişimine açılabilir. Bu paylaşım yalnızca ilgili Rs Otomotiv grubu şirketindeki yetkili çalışanlar ile yapılacaktır. Ancak genel olarak Rs Otomotiv grubu şirketleri ile yaptığımız veri paylaşımının şirket karlılığı, verimliliği gibi şirket faaliyetlerine ilişkin finansal raporlamalar kapsamında kişisel veri içermeyecek şekilde yürütüldüğünü belirtmek isteriz. Bazı özel durumlarda Rs Otomotiv Grup Şirketleri ile anonim bilgi paylaşmak yerine kişisel veri paylaşmamız söz konusu olabilir.

   

  Aynı şekilde kişisel verilerinizi şirket faaliyetlerimizi Rs Otomotiv grubu çatısı altında organik bağ ile yürüttüğümüz Rs otomotiv grup şirketleri ile paylaşmaktayız. Bu kapsamda KVKK m. 5/2 (f) uyarınca yönetimsel operasyonları ile ilgili gerekli sürecin yürütülmesi (operasyon, hukuk, teknik, pazarlama, mali işler, operasyon vb.) dava ve hukuki süreçlerin yönetilmesi, müşteri faturalandırma süreçlerini yürütmemiz, yapı işlerinin organizasyonu için gerekli bilgi paylaşımı, günlük işleyişe ilişkin mail sürecin yönetimi, yönetim kurulu kararlarının alınması sürecinin işleyişi, özlük işlerinin yürütülmesi, tedarikçi firmaların değerlendirilmesi, tedarikçi ve taşeron firmalar ile sözleşme sürecinin yürütülmesi, marka yönetimi süreçleri ile ilgili Rs Otomotiv grup şirketlerine kişisel veri aktarmaktayız.

   

  5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız, kısa mesaj bildirimleri, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz kanunun 5 ve 6. Maddelerindeki esaslar gözetilmek kaydıyla; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleriyle işlenebilecek ve bu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

   

  6. Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Haklarınız

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:
  a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme (imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz),
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
  h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

  Veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili talepleriniz ile Kanun ve Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen haklarınıza yönelik isteklerinizi aşağıda yer alan iletişim kanallarımıza iletebilirsiniz. Kanun kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik taleplerinizi, iletişim kanallarımız vasıtasıyla bize yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

   

  Web Sitesi

  rsassurance.com.tr

  E-Posta

  Adres: Cevizli mah. Tugay Yolu Cad. No:59 Maltepe/İstanbul

   

  7. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

  Kişisel verilerin korunması RS OTOMOTİV GRUBU ve grup şirketleri için değerli bir konudur.RS OTOMOTİV GRUBU ve grup şirketleri kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Söz konusu bu taahhüt kapsamında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, RS OTOMOTİV GRUBU ve grup şirketleri bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

   

  8. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

  Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

   

  9. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

  İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve sair mevzuatın belirlediği süreler geçince tarafımızca silinebilecek/imha edilebilecek/anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

   

  10. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

  RS OTOMOTİV GRUBU ve grup şirketleri işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’’nde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metnin şirket web sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

  *İşbu aydınlatma metninin kabulü ile RS Otomotiv Grubu Şirketlerinin tamamı (Rs Otomotiv Grubu, Rs Servis, Met Teknik, Rs Oto Ekspertiz, Oto Konfor, Rs Boyasız Onarım, Tur Assist, Garantili Oto Servis, Destech Hasar Çözümleri A.Ş.) KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen çerçevede işleyebilecektir.

  Ticari Elektronik İleti Onay Formu

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler, ticari elektronik ileti olarak sayılmaktadır.

   

  Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. İşbu Onay Formu’nu kabul etmekle, RS Otomotiv Grubu A.Ş. ve grup şirketleri (Rs Otomotiv Grubu, Rs Servis, Met Teknik, Rs Oto Ekspertiz, Oto Konfor, Rs Boyasız Onarım, Tur Assist, Garantili Oto Servis) tarafından RS Otomotiv Grubu A.Ş. ve grup şirketlerine ait internet sitesinde ve benzeri elektronik ortamlarda gerçekleştirilen, ticari amaçlarla tarafınıza gönderilen tanıtım, bilgilendirme, memnuniyet araştırmaları, bülten, anket çalışmaları, kampanya ve indirim haberleri, kutlama, temenni, etkinlik davetleri gibi faaliyetlerin iletilmesine ilişkin mesaj ve bilgilendirmelerden haberdar olmayı; bu faaliyetler kapsamında tarafınızla elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri vasıtalarla veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik iletinin gönderilmesi suretiyle iletişime geçilebileceğini, gerektiğinde söz konusu kayıtların ilgili Bakanlık ile paylaşılabileceğini kabul etmektesiniz.

   

  Onay Formu’nun kabul edilmesi, reddetme hakkının kullanılması anına kadar geçerlidir; onay verilmemiş olması RS Otomotiv Grubu A.Ş.’nin tarafınıza sağlayacağı hizmetleri etkilemeyecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayınızı İleti Yönetim Sistemi üzerinden (vatandas.iys.org.tr) veya tarafımızla rsassurance.com.tr üzerinden iletişime geçerek her zaman geri alabilirsiniz. Ret bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde ticari elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır.

   

  Tarafıma ait olan iletişim bilgileri üzerinden, tanıtım, reklam, satış, pazarlama, kutlama, temenni amaçlarıyla, RS Otomotiv Grubu A.Ş. , grup şirketleri (Rs Otomotiv Grubu, Rs Servis, Met Teknik, Rs Oto Ekspertiz, Oto Konfor, Rs Boyasız Onarım, Tur Assıst, Garantili Oto Servis, Destech Hasar Çözümleri A.Ş.) ve/veya gizlilik yükümlülüğü altında RS Otomotiv Grubu A.Ş. ve grup şirketlerine hizmet veren üçüncü kişiler tarafından, arama, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri iletişim kanallarıyla, veri, ses ve görüntü içerikli tanıtım, reklam, satış, pazarlama, kampanya, kutlama, temenni vb. ticari elektronik iletilerinin gönderilmesine açık onay verdiğimi ve dilediğim zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı kolay ve ücretsiz bir şekilde reddedebileceğime ilişkin net ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi, kabul ettiğimi, işbu onay metni ile beyan ve taahhüt ederim.

  Çerez Politikası

  RS ASSURANCE ÇEREZ POLİTİKASI ÇEREZ (“COOKIE”) NEDİR?

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar veya tabletler gibi diğer cihazlarda) saklanan, genellikle harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçiler hakkında ad, cinsiyet veya adres gibi kişisel veriler içermez. Çerezler, bilgisayarınızda veya cihazınızda saklanan bilgileri veya dosyaları toplamaz.

   

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulur. Bu şekilde sunucu, ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde bunu anlayabilir. Çerezler, site sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi tekrar ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

   

  RS ASSURANCE ÇEREZ KULLANIYOR MU?

  RS ASSURANCE (“RS Assurance”) çerezleri;

  • Ziyaret süreniz, RS Assurance tarafından işletilen elektronik işlem platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesinde/mobilde hangi içerikleri görüntülediğiniz gibi bilgiler dahil olmak üzere web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek, uygulama/mobil site ve web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızın belirlenmesi için kullanılır.

  • Sitenin işleyişi için gerekli olan temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin o siteye üyeler üyelik bilgileri ile giriş yapabilirler. Siteyi analiz etmek, hataları belirlemek, sitenin performansını çözmek ve iyileştirmek. Örneğin, siteye gelen ziyaretçi sayısını belirleyip buna göre performans ayarlamak veya ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırmak.

   

  RS ASSURANCE, REKLAM VE YENİDEN HEDEFLEME İÇİN ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİNİ NASIL KULLANIR?

  RS Assurance çerezleri, arama motorlarını, RS Assurance tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarını ve RS Assurance tarafından işletilen web sitesi, mobil uygulama veya mobil site ve/veya web sitelerini ziyaret ettiğinizde size reklam sağlamak için “reklam teknolojisini” uygulamak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve RS Assurance tarafından reklamı yapılan web sitelerine/mobil uygulamaya/mobil sitelere yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, RS Assurance’nin sizi tanıyabilmesi için tarayıcınıza özgün bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

   

  RS Assurance ayrıca Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics çerezleri, ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiksel bilgiler/raporlar ile analiz etmek için kullanır. Google Analytics’i kullanma hakkında daha fazla bilgi için (devre dışı bırakma seçenekleri dahil), lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

   

  Ayrıca sosyal medya platformlarında ilginizi çekebilecek reklamların sunulması ve özel bir kitle oluşturulması amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlarla paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden iletilir. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi özetler ve yalnızca eşleştirme için kullanır. E-posta adresiniz 3. şahıslar veya diğer reklamverenler ile paylaşılmayacak olup, eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinecektir.

   

  ÇEREZ YÖNETİMİ

  İnternet tarayıcısının türüne bağlı olarak, aşağıdaki adımları izleyerek çerezler hakkında bilgi edinebilir ve bunlara izin verme veya vermeme hakkınızı kullanabilirsiniz:

   Google Chrome: tarayıcınızın “adres bölümünde” yer alan “kilit işareti” veya “i” harfine tıklayarak “Çerez” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri engelleyebilirsiniz.

  •Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst köşesindeki “Araç” veya “araçlar” bölümündeki “Güvenlik” sekmesine tıklayın ve “İzin Ver” veya “reddet” şeklinde çerez yönetiminizi gerçekleştirin.

  • Mozilla Firefox: tarayıcınızın sağ üst köşesindeki “Menüyü Aç” sekmesine tıklayın. “Gizlilik ve güvenlik” düğmesini kullanarak “seçenekler” resmine tıklayarak çerezleri yönetin.

  • Diğer tarayıcılar için (opera, Microsoft edge gibi), ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını da görüntüleyebilirsiniz.

   Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip “gizlilik ve güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

  • Yukarıdaki seçeneklere ek olarak; tüm çerezler hakkında bilgi almak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edin veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanın. (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

  • Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın gizlilik veya ayarlar bölümünden yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

   

  Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişiminiz olabilir. Mobil uygulamada bu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

   

  ÇEREZ TÜRLERİ

  Web sitesini kullanım süresine göre çerez türleri: RS Assurance tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının mobil uygulaması ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum tanımlama bilgisi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı bir çerez ise sabit diskinizde uzun süre veya süresiz olarak kalır. RS Assurance tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesinde “Birinci taraf Çerezler” ve “üçüncü kişi çerezler” kullanılmaktadır. RS Assurance çerezleri, RS Assurance tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezler, işbirliği yaptığımız üçüncü taraf şirketler tarafından yönetilmektedir.

   

  Kullanım amacına göre çerez türleri:RS Assurance tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web siteleri, mobil uygulamaları ve mobil sitelerinde kullanımına göre; teknik çerezler, kimlik doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. RS Assurance bu çerezleri kullanarak yaş, cinsiyet, harcama alışkanlıkları ve mobil kullanım oranı gibi istatistiksel çalışmalar yapmaktadır.

   

  Oturum çerezleri: Oturum çerezleri, ziyaretçilerimizin siteyi ziyaretleri sırasında kullanılan ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasındaki temel amaç, ziyaretiniz sırasında sitenin düzgün çalışmasını sağlamaktır. Örneğin, birden çok sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurabilirsiniz.

  Kalıcı Çerezler: Kalıcı Çerezler, sitenin işlevselliğini artırmak ve ziyaretçilerimize daha hızlı ve daha iyi hizmet verebilmek için kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler, ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar aracılığıyla kullanılan cihazda saklanır. Bazı kalıcı çerez türleri, siteyi kullanma amacınız gibi hususlar dikkate alınarak size özel öneriler sunmak için kullanılabilir. Kalıcı Çerezler, siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde cihazınızda site tarafından oluşturulan bir çerez olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar ve varsa siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve bunu yapacak içerik size iletileceği buna göre belirlenir, böylece size daha iyi hizmet verilir.

  Teknik çerezler: Teknik çerezler, sitenin işleyişini sağlamakta olup, sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

  Doğrulama Çerezleri: Ziyaretçiler şifrelerini kullanarak siteye giriş yaptıkları takdirde, bu tür çerezler, ziyaretçinin sitede ziyaret ettikleri her sayfada site kullanıcısı olduğunu belirleyerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesini engeller.

  Hedefleme/reklam çerezleri: Hedefleme/reklam çerezleri, sitede kullanıcılara sunulan reklamları kişiselleştirmek ve daha önce gösterilmiş olan reklamları tekrar göstermelerini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

  Kişiselleştirme çerezleri: Kişiselleştirme tanımlama bilgileri, kullanıcıların farklı site sayfalarını ziyaret ederken tercihlerini hatırlamak için de kullanılan tanımlama bilgileridir. Örneğin, dil tercihinizi hatırlamak.

  Analitik çerezler: Analitik çerezler, siteyi ziyaret edenlerin sayısı, sitede görüntülenen sayfaların tespiti, site ziyaret süreleri, site sayfa kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretilmesini sağlayan çerezlerdir.

  logo

  RS ASSURANCE, RS OTOMOTİV GRUBU ŞİRKETİDİR.